پمپ آب خورشیدی

دسته بندی محصولات

محصولات جدید

آخرین اخبار

  • Amazon Announces New Investment in 14 Renewable PV Energy Projects

    Recently, technology giant Amazon (AMZN.US) announced 14 new renewable energy projects in the United States, Canada, Finland and Spain, becoming the largest purchaser of renewable energy companies in the United States and the world. Amazon stated tha...

    June 24,2021.
  • The World's Top 10 Solar Projects

    Solar energy as a legal form of energy is slowly but steadily advancing. Not only are governments using it to harness electricity in cities, but private companies are also using it to reduce energy costs. As a result, more and more solar projects are...

    June 18,2021.

سیستم پمپ آب خورشیدی اساسا یک سیستم پمپ الکتریکی است که برق توسط یک یا چند PV پانل ها یک سیستم پمپاژ خورشیدی معمولی شامل آرایه پانل خورشیدی آن قدرت موتور الکتریکی، کدام به نوبه خود قدرت را سوراخ یا سطح پمپ.

ما آن را به شما توضیح خواهیم داد!

ما در مورد تمام مسائل که با انرژی متعارف می آیند می دانیم منابع ... متخصصین خورشیدی شما را راهنمایی می کنند که چگونه بیشترین بهره را ببرید  از سیستم انرژی خورشیدی شما!

ارسال یک پیام

اگر سوالی یا پیشنهاداتی دارید، لطفا پیام ما را ترک کنید، ما به محض این که می توانیم پاسخ خواهیم داد!

اگر سوالی یا پیشنهاداتی دارید، لطفا پیام ما را ترک کنید، ما به محض این که می توانیم پاسخ خواهیم داد!