صفحه داده
30000TL3 - س
33000TL3 - S
40000TL3 - S
50000TL3 - S 5500 متر
حداکثر توان PV توصیه شده
(برای ماژول STC)
37500 وات
41250 وات
50000 وات
60000 وات
حداکثر ولتاژ DC
1000 ولت
1000 ولت
1000 ولت
1000 ولت
دامنه ولتاژ PV
200 ولت - 1000 ولت
200 ولت - 1000 ولت
200 ولت - 1000 ولت
200 ولت - 1000 ولت
ولتاژ اسمی
580 ولت
580 ولت
580 ولت
695 ولت
دامنه ولتاژ MPP در تمام توان
450 ولت - 800 ولت
450 ولت - 800 ولت
540 ولت - 800 ولت
645 ولت - 850 ولت
حداکثر جریان ورودی
34A / 34A
38A / 38A
38A / 38A
38A / 38A
تعداد ردیاب های MPP مستقل / رشته های ردیاب MPP
2 / 4
2 / 4
2 / 4
2 / 4
خروجی (AC)
توان خروجی AC متغیر
30 کیلو وات
33 کیلووات
40 کیلووات
50 کیلووات
حداکثر قدرت ظاهری
33.3kVA
36.6kVA
44.4kVA
53.3kVA
حداکثر جریان خروجی
48.3A
53A
64.5A
64.5A
ولتاژ اسمی AC دامنه
230 ولت / 400 ولت
230 ولت / 400 ولت
230 ولت / 400 ولت
277 ولت / 480 ولت
فرکانس شبکه ac؛ دامنه
50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز
50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز
50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز
50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز
ضریب قدرت جابجایی ،
قابل تنظیم
0.8 هدایت
0.8
0.8 هدایت
0.8
0.8 هدایت
0.8
0.8
0.8
THDi
<3@
<3@
<3@
<3@
نوع اتصال شبکه ac
3W + N + PE
3W + N + PE
3W + N + PE
3W + N + PE / 3W + PE
گواهینامه ها