پروژه ها
خانه پروژه ها

شبکه برق 10kw سیستم برق خورشیدی را در زئولات جدید برای استفاده مسکونی گره خورده است

شبکه برق 10kw سیستم برق خورشیدی را در زئولات جدید برای استفاده مسکونی گره خورده است

2017-10-18


نام پروژه

10 کیلو وات بر روی سیستم برق خورشیدی در زمین جدید برای استفاده مسکونی
نوع پروژه در شبکه
سایت نصب سقف کمربندی در جنوب شرقی کشور
تاریخ نصب 2017.08.30
اجزای سیستم پانل های خورشیدی، در اینورتر شبکه ، کابل، سیستم پشتیبانی از نصب سقف
بازخورد مشتری سیستم قدرت انرژی خورشیدی گره خورده است.

ما آن را به شما توضیح خواهیم داد!

ما در مورد تمام مسائل که با انرژی متعارف می آیند می دانیم منابع ... متخصصین خورشیدی شما را راهنمایی می کنند که چگونه بیشترین بهره را ببرید  از سیستم انرژی خورشیدی شما!

ارسال یک پیام

اگر سوالی یا پیشنهاداتی دارید، لطفا پیام ما را ترک کنید، ما به محض این که می توانیم پاسخ خواهیم داد!

اگر سوالی یا پیشنهاداتی دارید، لطفا پیام ما را ترک کنید، ما به محض این که می توانیم پاسخ خواهیم داد!